آبدومینوپلاستی
اگر اضافه وزن دوران حاملگی برایتان دردسرآفرین شده باشد ممکن است با رژیم غذایی وزن خود را کم کنید ولی پوست اضافه شکم را باید با انجام یک عمل جراحی (آبدومینوپلاستی )برداذید.

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561