آپاندکتومی

آپاندکتومی عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس است. روش باز شامل یک برش 5 تا 7 سانتی درپایین شکم است. آپاندکتومی باز به طور معمول نیاز به یک یادو روز بستری شدن در بیمارستان و چند هفته برای بهبودی کامل آن لازم است ولی در آپاندکتومی لاپاروسکوپی نیاز به بستری در بیمارستان بمدت کوتاه تر و بهبودی سریع تر است.
عارضه مهم آپانديسيت سوراخ شدن آن است كه مي تواند به آبسه منجر شود

درمان و روش عمل

با محرز شدن تشخيص آپانديسيت جراحي فوري ضرورت مي يابد و عمل هرچه سريعتر براي كاهش خطر سوراخ شدن انجام مي شود . در صورت پاره شدن آپانديس ، امكان تشكيل آبسه وجود داردو در اين صورت درمان با آنتي بيوتيك ها صورت مي گيرد و درن جهت تخليه آبسه قرار داده میشود و چند هفته بعد آپاندكتومي انجام مي شود .

مراقبت پرستاري بعد از آپاندكتومي

- در وضعيت نشسته
- داروي مسکن
- برداشتن بخيه ها روز7 بعد از عمل

تظاهرات بالینی

- با درد در اطراف ناف شروع می شود و با افزایش التهاب، درد به سمت پایینمتمرکز می شود.
- کاهش اشتها ، تهوع و استفراغ
- اگر به هنگام معاینه، سمت راست شکم را فشار داده و بعد دست را برداریم، درد بیمار بدتر می شود.
- درد اولیه ممکن است مبهم باشد، ولی بعداً به طور فزاینده ای تشدید می شود.
- اگر شخص دراز بکشد و پای راستش را بالا بیاورد، در ناحیه تحتانی شکم درد احساس می کند.
- اگر پریتونیت ایجاد شده باشد، عضله شکم در معاینه بسیار سفت است.
- درد شکمی با راه رفتن و سرفه کردن شدیدتر می شود.
- تب خفیف که معمولا در طی چندین ساعت اتفاق می افتد.

علائم آزمایشگاهی

افزایش سلول های سفید خون در آزمایش CBC


درمان


بعد از محرز شدن تشخیص جراحی باید هر چه سریع تر انجام شود.


عوارض

پارگی آپاندیس
التهاب پرده صفاق
آبسه

 

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561