كله سيستكتومي لاپاراسکپیک

كيسه صفرا :
کیسه‌ی صفرا در قسمت زیرین کبد قرار دارد و توسط مجراهای صفراوی به کبد ارتبا دارد و از طرف ديگر توسط مجاري ديگري نيز به اثني عشر ارتباط پيدا ميكند . كار كيسه صفرا انبار كردن صفرا است . صفرا ماده اي زرد رنگ و براي هضم چربي ضروري است . صفرا بطور دائم از كبد ترشح ميشود. در شرايط عادي كيسه صفرا به تغليظ صفرا اقدام ميكند. ترکیب اصلی صفرا را کلسترول، بیلی روبین و نمک‌های صفراوی تشکیل می‌دهند.
بیماری‌‌های کیسه‌ صفرا:
- سنگ کیسه‌ صفرا
- سنگ مجرای صفراوی
- التهاب کیسه‌ی صفرا

عوامل خطر ایجاد سنگ‌:
جنس مونث ، بارداری، سن بالا، توزیع چربی در ناحیه شکم، دیابت ، استفاده از داروها، کاهش سریع وزن و باکتری‌ها می‌توانند در ایجاد سنگ نقش داشته باشند.
عوامل افزایش دهنده خطر:
-رژیم غذایی پر چرب
-التهاب لوزالمعده
-سابقه خانوادگی
-مصرف قرص ضد بارداری
درمان:
کله سیستکتومی درمان انتخابی سنگ کیسه صفرا و کله سیستیت حاد می‌باشد. کله سیستکتومی با لاپاراسکوپ امروزه درمان انتخابی است. در اين روش چند برش کوچک بر روي شکم داده می شود و با استفاده از يک دوربين ويدئويي بسيار کوچک درون شکم تصویر برداری انجام می شود. جراح در حاليکه به مانیتور نگاه مي کند از وسايل مخصوص براي جدا کردن کيسه صفرا از کبد، مجاري استفاده مي کند. سپس کيسه صفرا از طريق يکي از برشهاي کوچک بيرون آورده مي شود. اگر جراح مانعي را در حين روش لاپاراسکوپي مانند عفونت محل يا چسبندگی و ابهام در تشخیص آناتومی این ناحیه ممکن است تصميم به تغيير روش و تبديل آن به جراحي باز بگيرند. در برخي موارد اينگونه موانع پيش از جراحي شناسايي شده اند و جراحي باز برنامه ريزي مي شود. به اين نوع جراحي، جراحي باز گفته مي شود چرا که در آن جراح يک برش 10 الي 12 سانتي متري در شکم مي زند تا کيسه صفرا را بردارد. اين يک جراحي بزرگ محسوب مي شود.

 

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561