About us

سوابق و تحصیلات

دکتر علیرضا برجسته در سال 1347 در نیشابور متولد شد ، پس از اتمام دوره متوسطه در دبیرستان خیام وارد دانشکده پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق) شد و در سال 1373دانشنامه پزشکی را از آنجا دریافت کرد ،بعد از گذراندن دوره جراحی و موفقیت در آزمون بورد تخصصی دانشنامه جراحی را دریافت کرد.نامبرده در حال حاضر طرف قرارداد بیمارستان های مشهد بوده مشغول طبابت در این شهر میباشد.
  • دارای بورد تخصصی جراحی
  • عضو جامعه جراحان ایران
  • عضو انجمن درمان چاقی ایران

Member of Iranian Association of Surgeon
Member of Iran obesity society
board certificated surgeon

Latest Posts

appendectomy
thyroid surgery
cholecystectomy

address

Office address : Mashhad , Ahmadabad, Aref St. 3 , Yas Doctors Building , second floor
Tel: +985138463837 Mobile: +989154463561